Kateqoriya: Super Feature

Filmlərdə ən pis CGI çevrilmələri

CGI keyfiyyəti üçün ən güclü başlanğıc testlərindən biri, filmin bir şeyin başqa bir şeyə dramatik çevrilməsini tələb etməsidir. Bu nümunələr tamaşaçıların səhv reaksiyasına səbəb olan filmlərdəndir.